יעלה מייעצת ומייצגת לקוחות ישראלים ובינלאומיים במגוון היבטים הנוגעים לדיני הגבלים עסקיים ותחרות, ובכלל זה הסדרים כובלים, מיזמים משותפים, מונופולין ומיזוגים מורכבים.

בנוסף, יעלה עוסקת בתיקי ליטיגציה העוסקים בסוגיות שונות מתחום דיני התחרות לרבות תובענות ייצוגיות.

טרם הצטרפותה למשרד יעלה עבדה במשרד מוביל העוסק בתחום הצווארון הלבן וייצגה בהליכים פליליים רבים.

עדכונים אחרונים

  • Blocking the Trump Social Media Account and Competition Law

    Adv. Ofer Argov examines the issues surrounding the blocking of Donald Trump’s account on Facebook...

  • In interview with GLC, Adv. Niv Zecler discusses the Cellcom-Golan merger

    Adv. Niv Zecler was interviewed of the morning diary program at the GLC...

  • Niv Zecler interviewed on News 12 about Internet giants

    Adv. Niv Zecler was interviewed by News 12 on the subject of Internet giants...