תביעות ייצוגיות – קרטלים בינלאומיים

לקוח לא מקומי עשוי למצוא את עצמו בבעיה משפטית מורכבת כאשר הוא נתבע בארץ אחרת – קל וחומר כאשר מדובר בתביעה ייצוגית. משרדנו הינו בעל מומחיות בייצוג חברות בעלות פעילות גלובאלית המוגשות נגדן תביעות ייצוגיות בישראל בגין קרטלים בינלאומיים על פעילות שהתרחשה מחוץ לישראל.


תביעות ייצוגיות המוגשות בישראל בגין קרטלים בינלאומיים מעוררות שאלות מורכבות הן בהיבט של דיני הגבלים עסקיים והן בהיבט של דיני תובענות ייצוגיות, ולצוות המשרד ניסיון עשיר בניהול תביעות ייצוגיות מסוג זה. חלק מאותן סוגיות הדורשות מומחיות מיוחדת נוגעות להיבטים הבאים:

  • מהו הדין החל בישראל בהתייחס לקרטל בינלאומי שנעשה מחוץ לתחומי המדינה, ובכלל זה תוקפה של דוקטרינת ההשפעות ומידת התפרסותה בישראל.
  • שאלות מורכבות מתחום דיני הראיות, הנוגעות לעצם האפשרות להסתמך בישראל על פסקי דין והחלטות רגולטוריות שונות שניתנו מחוץ ישראל, וכן אופן הוכחת השפעתו של הקרטל בטריטוריה של ישראל, על אף שהקרטל התבצע בטריטוריה אחרת.
  • ניהול הליכי קבלת היתר המצאה מחוץ לתחום לצורך המצאת התביעה לנתבעים מחוץ לטריטוריה של ישראל.
  • מורכבות בשאלת הגדרת ה"קבוצה" בתביעה הייצוגית, בהתחשב בכך שבדרך כלל קיימות תביעות ייצוגיות מקבילות במדינות נוספות מחוץ לישראל, ובשים לב לחפיפה האפשרית הקיימת בין קבוצות תובעים במדינות השונות.
  • שאלת קיומה של עילת תביעה לצרכנים עקיפים בדיני הגבלים עסקיים בפרט ובדיני נזיקין בכלל, לרבות סוגיות הנוגעות לגלגול הנזק.

ייצוג Credit Suisse בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בישראל בטענה למעורבותה בקרטל בינלאומי בתחום הפורקס.

ייצוג Vishay Polytech, יצרנית בתחום המוליכים למחצה, בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בישראל בטענה למעורבותה בקרטל בינלאומי בתחום הקבלים.

ייצוג  LG בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בישראל בטענה למעורבותה בקרטל בינלאומי בתחום כונני התקליטורים האופטיים.

עדכונים אחרונים

  • ניב זקלר בראיון לחדשות 12 על ענקיות האינטרנט

    ניב זקלר התראיין לחדשות 12 בנושא ענקיות האינטרנט...

  • עו"ד ניב זקלר דורג בקבוצת העילית ע"י המדריך הבינלאומי Chambers and Partners

    אנו גאים לעדכן כי מדריך דירוג עורכי הדין הבינלאומי Chambers and Partners...

  • רשות התחרות צריכה לפעול מול ענקיות האינטרנט ולא להירתע

    עו"ד ניב זקלר ועו"ד עופר ארגוב, מסבירים בראיון לעיתון גלובס...